Om oss

Scandium Service AB har sedan 1994 satt kundernas behov i fokus. Vår filosofi bygger på noggrannhet, förtroende, personligt ansvar samt engagemang i nära kontakt med våra kunder.

Vår styrka är den höga kvalitet och flexibla service vi erbjuder, samtidigt som vi anpassar oss efter era önskemål och förutsättningar.

Våra städtjänster

Vårt miljöarbete

Vi är ISO 14001 och ISO 9001 certifierade och arbetar aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan. Hos oss används endast miljögodkända rengöringsmedel. Transporter till och från våra kunder samordnas så att minimal tid och maximal personalstyrka per bil används dvs. samåkning och total koordinering. Flertalet av våra bilar körs på miljö-diesel. Inom centralorter använder vi oss av cyklar och om kollektivtrafien är utbredd och passar våra tider, använder vi oss förstås av dessa.

Vårt kvalitetsarbete

Vårt mål är att med en väl utvecklad kvalitetsstyrning säkra rätt kvalitet till lägsta möjliga kostnad, samt skapa förutsättningar för framtida lönsamhet och konkurrensförmåga hos såväl våra kunder som i vårt eget företag. Våra mål ska präglas av våra kunders kvalitetskrav och vi ska följa de lagar och regler som styr vår verksamhet. Med avstämningsmöten med våra kunder som grund, ska vi sträva efter att säkra och förbättra kvaliteten.

Frågor? Kontakta oss via telefon på 0479-102 80